Bez kategorii

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Zmartwychwstały Chrystus – „mimo drzwi zamkniętych” staje pośród Apostołów, dołącza się do wędrowców na drodze do Emmaus, wyjaśnia im Pisma i daje się poznać przy łamaniu chleba. Jako Zmartwychwstały znajduje się już w innym wymiarze. […]