Aktualności

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” jest zaprzeczeniem słów, które bardzo często padają nawet z ust ludzi wierzących: „Rób dobre uczynki i się zbawisz”. Skoro sam mam się […]